Kullanıcı Sözleşmesi

BİTCOŞAR Kullanıcı Sözleşmesi

Sitemize üye olmadan veya sitemizi kullanmadan önce aşağıda yer alan BİTCOŞAR kullanıcı sözleşmesini dikkatlice okuyunuz lütfen.

1. Taraflar

a) www.bitcosar.com internet sitesi bundan böyle kısaca BİTCOŞAR olarak anılacaktır.

b) www.bitcosar.com internet sitesine üye olan veya ziyaret eden internet kullanıcıları ise kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu BİTCOŞAR’ın sahip olduğu internet sitesi www.bitcosar.com’a üye olan ve/veya ziyaret eden Kullanıcı arasında akdedilmiş olup İnternet Sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması, koşullarının belirlenmesi ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerininin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, BİTCOŞAR’a ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, BİTCOŞAR’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcı, BİTCOŞAR tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından BİTCOŞAR’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, BİTCOŞAR’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Kullanıcı BİTCOŞAR’ın internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıyı bağlayacaktır.

3.4. Kullanıcı, BİTCOŞAR’ın internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. BİTCOŞAR’ın internet sitesinde kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin BİTCOŞAR ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. BİTCOŞAR’a kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. BİTCOŞAR, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, BİTCOŞAR’ın internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BİTCOŞAR’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, BİTCOŞAR’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, BİTCOŞAR’ın kullanıcıya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. BİTCOŞAR’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, BİTCOŞAR’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. BİTCOŞAR’ın internet sitesi yazılım ve tasarımı BİTCOŞAR mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. BİTCOŞAR tarafından www.bitcosar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. BİTCOŞAR, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Kullanıcı’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) BİTCOŞAR web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. BİTCOŞAR web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı BİTCOŞAR web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. BİTCOŞAR, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya BİTCOŞAR web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. BİTCOŞAR, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, BİTCOŞAR’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. BİTCOŞAR, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya BİTCOŞAR tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BİTCOŞAR kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. ihtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanınıcın üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bitcosar.com’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Bitcosar.com herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez ve Bitcosar.com bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Bitcosar.com ve sitede yer alan yazı ve makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan, yaptığınız yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan asla sorumlu değildir. Okuyucular, bu yazıdaki şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka kendi araştırmalarını yapmalıdır. Yatırım nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.

Önemli Uyarı: Bitcosar.com’a ait haber içeriklerinden kaynak gösterilip, link verilerek alıntı yapılması Bitcosar.com’un iznine tabiidir. Sitedeki hiçbir içerik izinsiz olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir platformda yayımlanamaz. Bitcosar.com’a ait kod, tasarım, yazı, grafik ve diğer tüm içerikleri fikri mülkiyet hukuku ve ilgili mevzuatlara aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Giriş Yap

BİTCOŞAR ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!